GĂNG TAY CAO SU

Bỏ Vào Thùng Rác

Găng tay sử dụng một lần 

Găng tay cao su được làm từ chất liệu bền, có thể sử dụng nhiều lần. Mặt khác, găng tay latex là loại sử dụng một lần.Tìm hiểu cách vứt bỏ găng tay sử dụng một lần. 

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

 

Mở chai lọ dễ dàng hơn 

Bạn có thể cất một chiếc găng tay cao su sạch đã sờn dưới bồn rửa và sau đó dùng để mở chai lọ dễ dàng hơn. 

 

Cắt nhỏ và tái sử dụng 

Găng tay cao su có thể được cắt thành các miếng chống trượt. Sau đó, bạn có thể dán vào đầu chổi để giữ chổi không trượt xuống tường hoặc sử dụng để giữ cố định tô trộn tại chỗ khi bạn khuấy. 

 

latex-gloves

Single-Use Gloves

Rubber gloves are made out of a durable material, which allows them to be used repeatedly. Latex gloves, on the other hand, are single-use. Find out how to dispose of single-use gloves.

Ways to Reuse

pickle-jar

Open Jars More Easily

A worn-out, clean rubber glove can be stashed under the sink and then used to open jars more easily.

scissors

Cut Up and Re-Use

Rubber gloves can be cut up into non-slip pads. They can then be glued to the end of a broom to keep it from sliding down the wall, or used to keep mixing bowls in place when you’re stirring.