VÁN LỢP (NHỰA ĐƯỜNG)

Hướng Dẫn Đặc Biệt

Tất cả các loại ván lợp – atphan, gạch nung, đá dăm, v.v. – đều được coi là chất thải xây dựng và phá dỡ (C&D).Để biết thông tin đầy đủ về việc thải bỏ toàn bộ vật liệu xây dựng, hãy truy cập trang Xây dựng & Phá dỡ của Thành phố.


Tìm cơ sở tái chế ván lợp 

Ván lợp atphan có thể tái chế dễ dàng và các cơ sở mới đang mở ra để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này.Tìm cơ sở tái chế ván lợp gần nhất. 

Không loại bỏ đinh 

Cơ sở tái chế ván lợp tiếp nhận mái nhà có đinh, vì vậy không cần tháo đinh. Những người vận hành máy tái chế sử dụng một nam châm mạnh để tách đinh ra khỏi atphan. 


Bạn biết không? 

Bạn đang lái xe bên trên ván lợp tái chế 

Ván lợp mái rất dễ tái chế để làm đường nhựa do không được làm từ những vật liệu có thể ảnh hưởng tới khả năng tái chế chúng.