GIÀY DÉP

Bỏ Vào Thùng Rác

Nếu giày của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 


Những chiếc giày phát sáng có chứa thủy ngân

Giày có đèn bên trong có chứa thủy ngân nên chúng phải được xử lý cùng với các rác thải gia  nguy hại khác. Tìm hiểu cách vứt bỏ giày phát sáng. 

 


ALTERNATIVE WAYS TO RECYCLE

TevaForever Recycling Program

Recycle old Teva sandals and flip flops for free through the TevaForever Recycling Program. Sandals are broken down and reborn as material for rubberized athletic tracks and playgrounds, and their fabric uppers are turned into rug and carpet backing.


WAYS TO REDUCE

Choose Eco-Friendly Shoes

Opt for shoes that are made from natural, biodegradable materials or recycled materials.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Quyên góp 

Nếu giày của bạn vẫn còn có thể sử dụng được, hãy cân nhắc tặng chúng cho một cửa hàng đồ cũ – giày thường nằm trong danh sách đồ dùng cần thiết nhất. 

Tân trang lại 

Xem Pinterest để biết các ý tưởng về cách tân trang đôi giày cũ của bạn, bao gồm cả việc tạo giỏ đựng đồ làm vườn từ đôi giày Crocs cũ của bạn.  


Bạn biết không? 

Những bãi rác đầy giày 

Người Mỹ vứt bỏ 300 triệu đôi giày mỗi năm, khoảng một đôi mỗi người. Nhiều đôi giày chứa đầy các hợp chất hóa học có thể tồn tại tới 1.000 năm trong bãi rác.