GIẤY VỤN

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Để giấy vụn không bị vướng vào thiết bị tái chế, hãy để giấy vào một chiếc túi trong suốt. Sau đó buộc, ghim hoặc dán chặt túi lại và cho vào thùng tái chế.


Có thểthành phân 

Giấy vụn có thểthành phân được với điều kiện là giấy không có màu hoặc không bóng. Trộn hai phần giấy với một phần cỏ vào đống phântại nhà của bạn. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Cắt nhỏ có chọn lọc 

Không phải lúc nào bạn cũng cần phải cắt toàn bộ một loại giấy tờ. Bạn thực sự chỉ cần cắt nhỏ những phần có chứa thông tin cá nhân. Nếu đã xóa và cắt nhỏ thông tin cần bảo mật, phần còn lại của giấy tờ có thể được tái chế. 

Cắt bỏ thư rác 

Nếu bạn cắt thư rácl để bảo vệ thông tin cá nhân, hãy đăng ký với Hiệp hội Marketing Trực tiếp để xóa tên của bạn khỏi hầu hết các danh sách gửi thư trong 5 năm (2 đô la phí xử lý).  

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các công ty bạn đã mua hàng, vì vậy hãy sử dụng Lựa chọn Danh mục hoặc ứng dụng miễn phí PaperKarma để yêu cầu những người gửi cụ thể ngừng gửi thư. 


Bạn biết không? 

Tại sao giấy vụn có thể khó tái chế 

Việc cắt nhỏ một tờ giấy sẽ làm ngắn các sợi giấy, điều này làm giảm giá trị của giấy. Giấy vụn gần như quá nhỏ nên khó có thể hữu ích cho các nhà tái chế. Giấy vụn có thể làm ô nhiễm quá trình tái chế do bị lọt qua các tấm sàng sản xuất giấy.