Các sản phẩm Silicon

Alternative ways to recycle
Bỏ Vào Thùng Rác

Không tái chế thei chương trình thu gom tại lề đường

Hầu hết các cơ sở tái chế hiện nay không thể xử lý silicone.

 

CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Chương trình tái sử dụng Stasher 

Stasher đã hợp tác với TerraCycle để tạo ra Chương trình Tái sử dụng Stasher, cho các túi silicone Stasher cũ, đã hỏng một cuộc đời thứ hai dưới dạng bề mặt sân chơi hoặc đường đua.Tìm hiểu cách tái chế túi Stasher. 

Chương trình tái chế Simple Ecology 

Tất cả các sản phẩm silicone của Simple Ecology đều có thể được tái chế thông qua chương trình tái chế của họ. Gửi lại các sản phẩm silicone bị hỏng của Simple Ecology qua đường bưu điện và họ sẽ gửi chúng đến cơ sở tái chế silicone.

 

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Tái sử dụng dụng cụ nướng bị hỏng 

Dụng cụ làm bánh bằng silicon bị hỏng có thể được tái sử dụng làm ổ gà, đĩa hâm hoặc tay cầm bình. Khi tái sử dụng, không cắt các sản phẩm silicone có chứa sợi thủy tinh, ví dụ như Silpat.

Tiếp tục sử dụng túi bị thủng 

Hãy xem 11 cách sau để bạn có thể tiếp tục sử dụng túi silicon  dù bị thủng hoặc bị rách.

Chỉnh sửa Mục Hướng dẫn 

Bạn biết không? 

Silicone là gì? 

Silicone là một hợp chất được tạo ra thông qua một quy trình công nghiệp, tổng hợp silicon (từ cát) và hydrocacbon (từ dầu hoặc khí tự nhiên) thành một loại polyme mới dẻo, ổn định và chịu nhiệt. Hầu hết các sản phẩm silicone gia dụng là cao su silicone, một loại silicone không giống với cao su truyền thống nhưng cũng không giống với nhựa thông thường.

Silicone thân thiện với môi trường như thế nào? 

Mặc dù silicone thân thiện với môi trường hơn các loại nhựa thông thường vì nó không rò rỉ hóa chất độc hại, nhưng nó không thân thiện với môi trường như vật liệu như thủy tinh hoặc thép không gỉ vốn là những có thể được tái chế vô số lần. Số lần tái chế Silicone là có hạn; và giống như nhựa, silicone sẽ bị giảm chất lượng sau khi được tái chế. Silicone cũng không thể phân hủy sinh học như các sản phẩm từ gỗ và giấy.

no-recycling-125x125

Do Not Recycle Curbside

Silicone cannot currently be processed by most recycling facilities.

Alternative Ways to Recycle

Stasher Repurpose Program

Stasher has partnered with TerraCycle to create the Stasher Repurpose Program, which gives old, damaged Stasher silicone bags a second life as playground or track surfaces. Learn how to recycle Stasher bags.

Simple Ecology Recycling Program

All Simple Ecology silicone goods can be recycled through their recycling program. Mail back any damaged Simple Ecology silicone products and they will send them on to a silicone recycler.

Ways to Reuse

Repurpose Damaged Bakeware

Damaged silicone bakeware can be repurposed as potholders, hotplates, or jar grips. When repurposing, do not cut silicone products that contain fiberglass, such as Silpat.

Reimagine Punctured Bags

Check out these 11 ways you can keep using a silicone bag despite a puncture or tear.