Bọt dạng sợi

Bỏ Vào Thùng Rác

Các sợi này là rác 

Chờ cho đến khi bọt dạng sợi khô trước khi làm sạch. Sẽ dễ dàng làm sạch hơn khi các sợi đã khô. Bỏ các sợi vào thùng rác. 

Bình xịt  

Bình xịt tạo bọt dạng sợi là bình xịt. Nếu thậm chí còn lại một giọt chất lỏng, bình xịt vẫn còn áp suất và có thể phát nổ, vì vậy hãy xử lý nó như chất thải nguy hại. 

Có thể tái chế khi hết sạch 

Sau khi bình xịt hết sạch, bình có thể tái chế được. Không được tái chế các bình xịt khi chưa hết sạch vì chúng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho công nhân tái chế. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Sử dụng đồ trang trí bằng giấy 

Đối với đồ trang trí, hãy sử dụng các sản phẩm từ giấy. Bạn có thể mua hoặc tự làm. Khi bạn hoàn thành, bạn có thể cất các đồ trang trí để tái sử dụng hoặc đưa vào thùng tái chế./ 

Chọn bong bóng thay vì bọt dạng sợi 

Đũa tạo bong bóng mua ở cửa hàng hoặc bong bóng tự làm là giải pháp thay thế tuyệt vời, thân thiện với môi trường hơn là bọt dạng sợi.