CHẤT ĐÁNH BÓNG BẠC

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Không được đổ xuống cống 

Chất đánh bóng bạc là chất độc và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sau khi đi vào đường nước, vì vậy không được đổ xuống cống. 

Hộp đựng rỗng là rác 

Nếu hộp đựng chất đánh bóng bạc của bạn đã hết, hãy đảm bảo rằng số cặn còn sót lại đã khô hoàn toàn. Sau đó, bạn có thể cho hộp đựng đó vào thùng rác. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Không sử dụng chất đánh bóng bạc 

Thay vì mua chất đánh bóng bạc độc hại, hãy thử một trong những lựa chọn an toàn hơn từ Reader’s Digest.