LON NHÔM

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Đổ hết cặn trước khi tái chế.Không giống như hộp đựng đồ uống bằng nhựa, hộp đựng bằng nhôm có thể được tái chế vô số lần. Vì vậy, khi bạn có thể lựa chọn, hãy chọn đồ uống trong lon nhôm.


Hầu hết các lon nhôm đều đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV 

Bạn có thể kiểm tra xem một lon nhôm có đủ điều kiện để nhận CRV (California Redemption Value) hay không bằng cách nhìn vào phần trên cùng của lon. Sẽ có một nhãn thể hiện CA Redemption Value (Giá trị quy đổi CA), California Cash Refund (Hoàn trả tiền mặt của California), CA CRV hoặc CA Cash Refund (Hoàn lại tiền mặt CA). Tìm hiểu nơi đổi các hộp đựng đồ uống đủ điều kiện theo chương trình CRV.

Đừng đập bẹp lon 

Bạn không cần phải đập phẳng hoặc đập bẹp hộp đựng đồ uống. Nếu bạn đang sử dụng máy bán hàng tự động đảo ngược (RVM), hãy giữ nguyên các bình chứa để máy có thể nhận dạng các loại bình chứa. Nếu bạn cần cân khối lượng, bạn có thể mang nguyên chai hoặc đập phẳng. 


Bạn biết không? 

Các lon nước ngọt được tái chế nhanh chóng như thế nào? 

Chỉ mất khoảng 60 ngày để lon nước ngọt có thể trở lại kệ hàng sau khi được tái chế.