GIẤY BẨN

Bỏ Vào Thùng Rác

Giấy bẩn mà bạn cho vào thùng rác sẽ được tách ra tại “Cơ sở Thu gom Vật liệu” và gửi đến một cơ sở làm phân hữu cơ ở Gilroy.Giấy bẩn sẽ không bị vứt ra bãi rác – nơi giấy có thể tạo ra khí mê-tan khi phân hủy.


Không tái chế được

Không thể tái chế giấy ướt, giấy dính dầu hoặc giấy bẩn. Ngoài việc có khả năng làm ô nhiễm dây chuyền tái chế, giấy ướt có các sợi ngắn khiến giấy có ít giá trị hơn đối với cơ sở xử lý tái chế. Sợi giấy dính dầu hoặc bị bẩn không thể tách khỏi dầu trong quá trình nghiền giấy khi tái chế giấy.