DUNG MÔI

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Các dung môi phổ biến bao gồm terpentine, dung dịch tẩy sơn móng tay và axeton.   

 

Không thải xuống cống 

Giữ sạch sẽ nguồn cung cấp nước uống bằng cách không đổ dung môi xuống cống. Dung môi có thể đe dọa sức khỏe con người và đầu độc các loài cá khi bị rửa trôi vào sông hồ. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

 

Chuyển sang dung môi gốc nước 

Không giống như thực phẩm hữu cơ, dung môi hữu cơ là lựa chọn có hại cho sức khỏe hơn do được ghi nhận là chất gây ung thư. Hãy thử chuyển sang dung môi gốc nước không chứa benzen, cacbon tetraclorua hoặc trichloroethylene. 

sink drain

Never Dump Down the Drain

Keep drinking water supplies clean by not dumping solvents down the drain. Solvents can threaten human health and poison fish species by leaching into lakes and rivers.

Ways to Reduce

poison

Switch to a Water-Based Solvent

Unlike organic food, organic solvents are the less healthy choice since they are known carcinogens. Try switching to water-based solvents that do not contain benzene, carbon tetrachloride, or trichloroethylene.