GIẤY NHỚ

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Ghi chú có thể xóa được

Nếu bạn dùng nhiều giấy ghi chú, hãy cân nhắc việc sử dụng một tấm bảng để thay thế. Thậm chí có những giấy ghi chú có thể tái sử dụng của Whiteboard Products hoạt động với bút xóa khô và bám dính nhờ tĩnh điện.Tìm hiểu thêm. 

Tự làm giấy nhớ loại không dính 

Thay vì mua giấy nhớ, bạn hãy cắt giấy đã sử dụng thành bốn phần và để sẵn một xấp.Sử dụng các mảnh giấy này khi bạn không cần giấy ghi chú dán dính vào thứ gì đó. 

Go Digital

Make the switch to digital notes on your computer, phone or tablet. If you typically use sticky notes with books, switch to e-books. E-book software allows you to add sticky notes to your digital texts.