Straw (update title to Vietnamese needed)

Bỏ Vào Thùng Rác

Cỏ khô là chất thải sân vườn 

Cỏ khô rời hoặc còn sót lại từ thùng cỏ khô có thể được coi là chất thải sân vườn. Tìm hiểu xem cần phải làm gì với chất thải sân vườn.

 

Phụ kiện bằng rơm cần được vứt vào thùng rác 

Các phụ kiện bằng rơm như mũ, giỏ và túi thường không thực sự là rơm, vì vậy hãy mang đi quyên góp hoặc vứt vào thùng rác. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Đừng quăng đi – hãy sửa nó 

Nếu giỏ hoặc mũ của bạn bị thủng hoặc thiếu mất một vài mảnh, bạn có thể sửa chữa thay vì đem đổi lấy một món đồ mới. Thực hiện theo các hướng dẫn này từ SFGATE  để tìm hiểu cách làm.

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

 

Biến những chiếc giỏ cũ thành chậu trồng cây 

Những chiếc giỏ cũ có thể được tái sử dụng để làm những chậu trồng cây dễ thương. 

Đạo cụ chụp ảnh 

Mũ rơm, váy và các phụ kiện khác chính là những đạo cụ tuyệt vời! Cân nhắc đem tặng cho chương trình sân khấu tại địa phương. Hoặc, nếu bạn có rơm, rạ hoặc váy cỏ từ trang phục cũ hoặc giấy gói quà, hãy thử sử dụng để làm phông nền chụp ảnh thú vị tại bữa tiệc mùa hè theo chủ đề Hawaii! 

hay-bale-250

Loose Hay Is Yard Waste

Loose or leftover hay from a hay bale can be treated as yard waste. Find out what to do with yard waste.

straw-hat-250

Straw Accessories Go in the Garbage

Straw accessories such as hats, baskets and bags are often not really straw, so donate them or toss them in the garbage.

Ways to Reduce

Don't Just Toss It — Fix It

If your basket or hat has a hole or few pieces missing, you can repair it instead of trading it in for a new item. Follow these instructions from SFGATE to learn how.

Ways to Reuse

straw-planter

Turn Old Baskets Into Planters

Old baskets can be repurposed to make cute planters.

Photo Props

Straw hats, skirts and other accessories make great props! Consider donating them to a local theater program. Or, if you have a straw, raffia or grass skirt from an old costume or gift wrap, try using it as a cool photo backdrop at a luau-themed summer party!