MÁY TÍNH BẢNG

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Máy tính bảng là rác thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Quận Hạt. 

Nếu máy tính bảng của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 


Không được bỏ vào thùng rác 

Hầu hết các máy tính bảng điện tử đều có chứa một hoặc nhiều hóa chất nguy hiểm sau: chì, chất chống cháy brom hóa và clo. Mặc dù những hóa chất này chỉ chứa một lượng nhỏ, nhưng các hóa chất nguy hiểm sẽ bị rò rỉ ra khỏi các thiết bị điện tử nằm trong các bãi rác. 

Xóa các thông tin cá nhân 

Trước khi quyên góp hoặc tái chế máy tính bảng, hãy xóa tất cả thông tin nhạy cảm và thông tin cá nhân khỏi thiết bị. Chỉ xóa các mục sẽ không xóa toàn bộ những thông tin này: hãy đến cửa hàng phần mềm gần nhà bạn chọn phần mềm để xóa hoàn toàn khỏi thiết bị.