ĐỒ UỐNG TRÀ

Bỏ Vào Thùng Tái Chế Hoàn Tiền Theo Chương Trình CRV

Nếu bạn không lấy những thứ này để đổi quà, bạn có thể bỏ vào thùng thu gom tái chế bên lề đường miễn là đã hết sạch (không cần rửa). Có thể để nguyên nắp nhựa trên chai.   

Đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình California Redemption Value (CRV) 

California Redemption Value (CRV) trả 5 xu cho bình chứa nhỏ hơn 24 oz và 10 xu cho bình chứa lớn hơn 24 oz. 

Số bình chứa được tiếp nhận mỗi lần tới địa điểm CRV 

Bạn có thể mang theo tối đa 50 bình chứa CRV bằng nhôm, 50 bình thủy tinh, 50 bình nhựa và 50 hộp hai kim loại và yêu cầu được thanh toán theo số lượng. 

Nói gì với nhân viên của chương trình CRV 

Thông báo cho nhân viên của CRV số đồ bạn gồm những gì và cách thức bạn muốn nhận thanh toán trước khi giao số đồ của mình. Bất kỳ người tiêu dùng nào bị trung tâm tái chế từ chối quyền này đều có thể gửi đơn khiếu nại qua email hoặc gọi số 1-800-RECYCLE.

 

Đừng đập bẹp lon 

Bạn không cần phải đập phẳng hoặc đập bẹp hộp đựng đồ uống. Nếu bạn đang sử dụng máy bán hàng tự động đảo ngược (RVM), hãy giữ nguyên các bình chứa để máy có thể nhận dạng các loại bình chứa. Nếu bạn cần cân khối lượng, bạn có thể mang nguyên chai hoặc đập phẳng. 

 

Eligible for California Redemption Value (CRV)

California Redemption Value (CRV) is 5 cents for containers smaller than 24 oz and 10 cents for containers larger than 24 oz.

Containers Accepted Per CRV Visit

You can bring up to 50 aluminum, 50 glass, 50 plastic and 50 bi-metal CRV containers and request to be paid by count.

What to Tell the CRV Attendant

Inform the CRV site attendant of your load content and how you would like to receive payment before you hand over your load. Any consumer who has been denied this right by a recycling center can file a complaint via email or call 1-800-RECYCLE.

NO-crushed-can-empty

Do Not Crush Cans

You do not need to flatten or crush beverage containers. If you’re using an automated reverse vending machine (RVM), keep the containers as they are, so the machine can recognize the container type. If you are weighing them, they can be brought in whole or flattened.