KHĂN GIẤY GÓI QUÀ

Bỏ Vào Thùng Rác

Khăn giấy mỹ phẩm như Kleenex cũng có thể bỏ vào thùng rác.


Đặt vào đống phân ủ 

Bỏ giấy ăn đã qua sử dụng vào đống phân ủ của bạn thay vì vứt nó đi. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Sử dụng một thứ gì đó khác 

Thay vì mua khăn giấy, hãy thử cắt tạp chí cũ hoặc giấy có thể tái chế khác (chẳng hạn như giấy thông thường hoặc thậm chí là báo) để gói quà. 


Bạn biết không? 

Về mặt kỹ thuật, khăn giấy đã được tái chế 

Khăn giấy rất khó tái chế vì nó đã được tái chế: nó được làm từ giấy tái chế, vì vậy các sợi được rút ngắn đến mức không thể thực hiện được quy trình tái chế một lần nữa.