KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH

Bỏ Vào Thùng Rác

Không tái chế 

Mặc dù khăn giấy và giấy vệ sinh được làm từ giấy, nhưng các sợi này quá ngắn để có thể tái chế và tái sử dụng. 

Không xả khăn giấy lau mặt xuống bồn cầu 

Không giống như giấy vệ sinh, khăn giấy lau mặt không được thiết kế để phân hủy trong nước. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Chọn khăn giấy thân thiện với môi trường 

Giấy vệ sinh và khăn giấy làm từ tre, giấy không tẩy trắng hoặc giấy tái chế thân thiện với môi trường hơn so với khăn tắm thông thường hoặc khăn giấy lau mặt. 

Chuyển sang sử dụng chậu rửa vệ sinh 

Hạn chế sử dụng giấy trong phòng tắm bằng cách sử dụng chậu rửa vệ sinh thay thế cho giấy vệ sinh. 

Mang theo một chiếc khăn tay 

Chọn một loại khăn tay mềm thay thế và có thể tái sử dụng thay cho khăn giấy. Giặt sạch sau khi sử dụng để giữ vệ sinh. 

 

Do Not Recycle

Although tissues and toilet paper are made from paper, the fibers are too short to be recycled and reused. 

Do Not Flush Facial Tissue

Unlike toilet paper, facial tissue is not designed to break down in water.

Ways to Reduce

Choose Eco-Friendly Tissue

Toilet paper and tissues made from bamboo, unbleached paper or recycled paper are more eco-friendly than generic bath or facial tissue.

Switch to a Bidet

Cut back on paper use in the bathroom by using a bidet as an alternative to toilet paper.

Go Old School With a Handkerchief

Choose a soft and reusable alternative to tissues by switching to handkerchiefs. Throw in the wash after use to keep them hygienic.