BỌC GIẤY VỆ SINH

Thu Gom Túi Nhựa

Nếu bạn không thể mang vỏ bọc giấy vệ sinh đến địa điểm thu gom túi nhựa, hãy bỏ chúng vào thùng rác.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Mua giấy vệ sinh chỉ được đóng gói một lớp 

Chuyển sang giấy vệ sinh chỉ đóng gói một lớp sẽ cắt giảm lượng rác thải nhựa của gia đình bạn. Tùy thuộc vào thương hiệu, một số loại giấy vệ sinh được bán trong hộp có thể phân hủy.