CÔNG CỤ

Thu Gom Rác Thải

Bạn có thể vứt bỏ các dụng cụ lớn miễn phí thông qua Chương Trình Thu Gom Rác Thải của San Jose. Các dụng cụ điện tử như máy đo kiểm tra và đo lường là rác thải điện tử và có thể được xử lý như chất thải nguy hại. 

Nếu các dụng cụ của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc hãy tặng chúng đi.  


Nếu không chứa Nhựa và Điện tử? Đó sẽ là kim loại phế liệu 

Bạn có thể vứt bỏ các dụng cụ hoặc phụ kiện thông thường, không chứa các bộ phận điện tử làm kim loại phế liệu. Không thể biến các dụng cụ kim loại thành kim loại phế liệu nếu chúng có tay cầm bằng nhựa. 

Trả lại các bộ pin cho cửa hàng 

Không vứt bỏ pin khỏi các dụng cụ điện. Một số công ty sẽ tiếp nhận những loại pin này tại các cửa hàng của họ, bao gồm DeWalt, Home Depot và Lowe’s. 

Dụng cụ điện là rác thải điện tử 

Dụng cụ điện có chứa các bộ phận điện tử, vì vậy chúng có thể được tái chế như rác thải điện tử. Trước tiên, hãy tháo rời dụng cụ điện của bạn để các bộ phận khác có thể được tái chế thành kim loại phế liệu.