GỖ ĐÃ QUA XỬ LÝ

Hướng Dẫn Đặc Biệt Thu Gom Rác Thải

“Gỗ đã qua xử lý không được cho vào bất kỳ xe đẩy rác hoặc thùng rác nào của bạn và KHÔNG được tiếp nhận tại cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt nguy hại (CTSHNH) của Quận Hạt Santa Clara. 

Ví dụ về gỗ đã qua xử lý bao gồm các đồ ngoại thất nơi gỗ sẽ tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc nước, chẳng hạn như hàng rào và trụ ván sàn.  

Đối với số lượng dưới 50 pound (không quá 5’ x 2’, được bó thành bó), cư dân có thể đặt lịch hẹn Thu Gom Đồ Phế Thải Lớn miễn phí trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với công ty thu gom tái chế (gọi 3-1-1). 

Một số công ty cho thuê thùng rác được Thành phố chấp thuận sẽ tiếp nhận gỗ đã qua xử lý. Cư dân nên gọi điện và hỏi những công ty này xem có dịch vụ đó hay không. 

Bạn cũng có thể tự vận chuyển đến bãi rác quy định. Cư dân nên gọi điện trước để biết các yêu cầu cụ thể.   

DTSC của California có tờ thông tin về gỗ đã qua xử lý mới với thông tin về quy trình bảo quản và vận chuyển phù hợp.  


Không được đốt gỗ đã qua xử lý 

Các hóa chất như creosote được sử dụng khi xử lý gỗ, tạo ra tro và khí thải độc hại khi đốt. Những hạt này bám trong đất và nước ngầm và mất nhiều năm để phân hủy, vì vậy đừng bao giờ đốt gỗ nếu bạn cho rằng gỗ đó đã qua xử lý. 

Cẩn trọng với mùn cưa 

Tránh hít phải mùn cưa từ gỗ đã qua xử lý, và không cho vào phânhoặc rải trên mặt đất. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Chọn một loại gỗ khác 

Gỗ đỏ và tuyết tùng đều có khả năng kháng sâu bệnh tự nhiên. Các nhà cung cấp cũng đang bắt đầu đưa ra nhiều lựa chọn gỗ đã qua xử lý không độc hại. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Tái sử dụng cho dự án mới 

Một số loại sản phẩm gỗ có thể được tái sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Tìm hiểu cách tái sử dụng sản phẩm gỗ của bạn. 

campfire

Never Burn Treated Wood

Chemicals such as creosote are used when treating wood, which creates toxic ash and emissions when burned. These particles lodge in soil and groundwater and take many years to break down, so never burn wood if you think it has been treated.

sawdust

Take Care With Sawdust

Avoid breathing in sawdust from treated wood, and do not add it to compost or scatter on the ground.

Ways to Reduce

cedar

Choose a Different Wood

Redwood and cedar are both naturally pest-resistant. Suppliers are also starting to offer more non-toxic treated wood options.

Ways to Reuse

recycled-wood

Repurpose for New Project

Certain types of wood products can be reused in a variety of ways. Find out how to repurpose your wood product.