TV (MÀN HÌNH PHẲNG)

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

TV (màn hình phẳng) là chất thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận Hạt.

Nếu TV của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi.


Không được bỏ vào thùng rác 

Hầu hết các màn hình LCD được sản xuất trước năm 2009 đều chứa thủy ngân, khiến những chiếc TV này trở thành chất thải nguy hại. TV màn hình phẳng mới hơn có thể chứa các vật liệu nguy hiểm khác, ví dụ như kim loại nặng và chất chống cháy. Những hóa chất này có thể rò rỉ từ bãi rác ra môi trường, vì vậy hãy đảm bảo không vứt bất kỳ chiếc TV nào vào thùng rác. 

Hơn 50 inch? Gọi điện trước 

Khi tái chế TV màn hình phẳng trên 50 inch, hãy gọi điện trước và đảm bảo rằng chương trình sẽ tiếp nhận TV như một món đồ bỏ đi. Một số chương trình cần chọn lựa nếu màn hình vượt quá một kích thước nhất định.