GỖ CHƯA XỬ LÝ

Thu Gom Rác Thải

Bỏ một lượng nhỏ (nhỏ hơn 60 pound) vào thùng rác. Đối với lượng lớn hơn 60 pound, hãy đặt lịch thu đồ phế thải lớn miễn phí. 

 

Không sơn 

Sơn làm gỗ bị nhiễm bẩn và không thể tái chế được. Gỗ đã sơn phải bỏ ra bãi rác hoặc xử lý theo Chương Trình thu đồ phế thải lớn.

 

Không tái chế gỗ đã qua xử lý 

Gỗ đã qua xử lý có hóa chất độc hại nên không thể tái chế. Tìm hiểu những việc cần làm với gỗ đã qua xử lý tại đây. 

 

Đinh & ghim dập 

Bạn có thể để lại đinh và ghim dập trên gỗ chưa qua xử lý, tuy nhiên, hãy tự nhổ bỏ chúng nếu có thể. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Tái sử dụng gỗ của bạn 

Một số loại sản phẩm gỗ có thể được tái sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Tìm hiểu cách tái sử dụng sản phẩm gỗ của bạn. 


Bạn biết không? 

30 tỷ bản feet 

Mỹ là nhà sản xuất gỗ lớn nhất thế giới, tạo ra 30 tỷ bản feet gỗ mỗi năm. (Một bản foot tương đương với một khúc gỗ dài một foot, rộng một foot và dày một inch.) 30 tỷ bản feet là lượng gỗ đủ để quấn trái đất trong một vành đai gỗ rộng một foot 228 lần mỗi năm. Hai phần ba lượng gỗ sử dụngMỹ là để xây dựng và cải tạo nhà cửa.