TÚI ĐỰNG MÁY HÚT BỤI

Bỏ Vào Thùng Rác

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Chuyển sang sử dụng máy hút bụi không dùng túi 

Khi đã đến lúc sử dụng máy hút bụi mới, hãy chuyển sang máy hút bụi không dùng túi. Chúng rất dễ đổ và bạn sẽ tạo ra ít chất thải hơn về lâu dài.