Vật Liệu Cách Nhiệt

Bỏ Vào Thùng Rác Bỏ Vào Thùng Tái Chế Thu Gom Túi Nhựa

Nếu bữa ăn được sơ chế sẵn của bạn đi kèm với vật liệu cách nhiệt, việc thải bỏ tùy thuộc vào vật liệu.

Chất cách nhiệt bằng giấy hoặc bìa cứng phải vứt trong thùng tái chế.

Vật liệu cách nhiệt bằng nhựa, chẳng hạn như xốp hoặc màng xốp hơi phản quang, phải vứt trong thùng rác.

CÁCH GIẢM THIỂU

Nấu ăn ở Nhà

Khi bạn đã quen cách chế biến một vài bữa ăn, hãy giữ các thẻ công thức và nấu ăn ở nhà.

Bạn sẽ tạo ra ít chất thải hơn và tiết kiệm tiền!

CÁCH TÁI SỬ DỤNG

Tái Sử Dụng Gói Nước Đá

Giữ các gói nước đá từ bữa ăn được sơ chế sẵn của bạn để tái sử dụng ở nhà.

Những gói nước đá này rất phù hợp cho các chuyến đi ngắn có thùng đựng ướp lạnh và cũng có thể được sử dụng cho các cơ bị đau.

Tái Sử Dụng Màng Xốp Hơi Phản Quang

Giữ màng xốp hơi phản quang để vận chuyển hoặc bảo quản các mặt hàng dễ vỡ.

Tái Chế Sáng Tạo Vật Chứa Bằng Nhựa

Bạn có sẵn rất nhiều vật chứa bằng nhựa không thể tái chế từ bữa ăn được sơ chế sẵn?

Hãy xem những cách này để tái chế sáng tạo các vật chứa.