BĂNG VHS

Hướng Dẫn Đặc Biệt Rác thải điện tử

 Mặc dù Băng VHS được coi là chất thải điện tử, nhưng chúng không được Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại thu gom. Sử dụng trang này từ CalRecycle để tìm người tái chế cho những vật dụng này. 

Nếu các đồ đạc của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 

Đừng vứt vào thùng rác 

Tránh vứt băng VHS ra bãi rác vì chúng được làm từ nhựa và vật liệu từ tính có thể rò rỉ ra môi trường. 

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Tặng lại băng cũ 

Mang các cuộn băng VHS cũ đến cửa hàng đồGoodwill, Salvation Army hoặc St. Vincent de Paul.   Việc tặng những vật dụng không sử dụng nữa ví dụ như những cuộn băng này sẽ kéo dài tuổi thọ của chúng. 

Ways to Reuse

Donate Old Tapes

Drop off old VHS tapes to a Goodwill, Salvation Army or St. Vincent de Paul thrift shop. Donating unwanted items like these tapes extends their lifespans.