ĐĨA THAN VINYL

Bỏ Vào Thùng Rác

Nếu các đĩa nhạc của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 


Tái chế vỏ bằng bìa cứng 

Nếu vỏ bản ghi của bạn sạch và được làm bằng bìa, hãy tái chế chúng cùng với bìa khác. 

Đồ nhựa cần được vứt vào thùng rác 

Vứt phần bao bì lớp ngoài/màng nhựa có phủ lớp nhựa vinyl mới vào thùng rác. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Tặng cho tổ chức từ thiện hoặc cửa hàng đồ 

Cân nhắc mang bản ghi không sử dụng nữa đến cửa hàng đồ cũ hoặc trung tâm quyên góp gần nhà. Bản ghi cũ cũng giống như các loại nhựa khác: chúng sẽ làm rò rỉ hóa chất ra môi trường nếu bị vứt ra bãi rác. 


Did You Know?

“Turntablism” – Art Making Turntable

Artists are transforming old record players into illustrators. They have reinvented “turntablism,” which is a word describing the act of using a turntable to draw revolving images.