BÌNH NƯỚC NÓNG

Alternative ways to recycle
Thu Gom Rác Thải

CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Yêu cầu người lắp đặt tháo đi 

Trả tiền cho một công ty để lắp đặt bình nước nóng mới? Nhiều người lắp đặt cung cấp dịch vụ xử lý bình nước nóng cũ như một phần dịch vụ. 

Tái chế cùng với kim loại phế liệu 

Bình nước nóng chứa các kim loại như nhôm, đồng thau, đồng và thép, và có thể được tái chế tại các cơ sở tái chế kim loại phế liệu. Tìm hiểu những việc cần làm với kim loại phế liệu tại đây.

 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Thực hiện bảo trì bình nước nóng hàng năm 

Xả và sục bình chứa mỗi năm một lần (theo hướng dẫn của nhà sản xuất) và trong khi bình chứa rỗng, hãy kiểm tra thanh anốt xem có bị ăn mòn không. Các thanh cực dương bị ăn mòn cần được thay thế để ngăn không cho phần bên trong bình bị ăn mòn. 

Cách nhiệt cho bình nước nóng của bạn 

Cách nhiệt cho bình nước nóng của bạn có thể cải thiện hiệu suất của nó lên đến 40%, tiết kiệm năng lượng cũng như tiền điện nước của bạn. Tìm hiểu cách làm tại energy.gov.

 

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Lò vi sóng vẫn đang hoạt động? Hãy tặng nó đi 

Nếu bình nước nóng không sử dụng nữa của bạn vẫn trong hoạt động tốt, hãy cân nhắc việc quyên góp hoặc cho đi. 

 

Alternative Ways to Recycle

Ask the Installers to Haul It Away

Paying a company to install a new water heater? Many installers provide water heater disposal as part of their service.

Recycle With Scrap Metal

Water heaters contain metals such as aluminum, brass, copper and steel, and can be recycled at participating scrap metal recyclers. Find out what to do with scrap metal here.

Ways to Reduce

Perform Annual Water Heater Maintenance

Drain and flush the tank once a year (following manufacturer instructions) and while the tank is empty, check the anode rod for corrosion. Corroded anode rods should be replaced to prevent the inside of the tank from corroding.

Insulate Your Water Heater

Insulating your water heater can improve its efficiency up to 40 percent, saving energy as well as money on your utility bill. Learn how on energy.gov.

Ways to Reuse

Still Working? Donate It

If your unwanted water heater is still in working condition, consider donating it or giving it away.