NƯỚC VÀ NƯỚC KHOÁNG

Bỏ Vào Xe Đẩy/Thùng Tái Chế Hoàn Tiền Theo Chương Trình CRV

Những chai lọ này được tiếp nhận theo chương trình tái chế tại lề đường của San Jose.   

Đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình California Redemption Value (CRV) 

California Redemption Value (CRV) trả 5 xu cho bình chứa nhỏ hơn 24 oz và 10 xu cho bình chứa lớn hơn 24 oz. 

Số bình chứa được tiếp nhận mỗi lần tới địa điểm CRV 

Bạn có thể mang theo tối đa 50 bình chứa CRV bằng nhôm, 50 bình thủy tinh, 50 bình nhựa và 50 hộp hai kim loại và yêu cầu được thanh toán theo số lượng. 

Nói gì với nhân viên của chương trình CRV 

Thông báo cho nhân viên của CRV số đồ bạn gồm những gì và cách thức bạn muốn nhận thanh toán trước khi giao số đồ của mình. Bất kỳ người tiêu dùng nào bị trung tâm tái chế từ chối quyền này đều có thể gửi đơn khiếu nại qua emailhoặc gọi số 1-800-RECYCLE. 

Rửa sạch trước khi tái chế 

Đổ hết và rửa sạch hộp đựng đồ uống trước khi tái chế hoặc đổi chúng thành tiền mặt. Độ ẩm và bụi bẩn sẽ làm ô nhiễm quá trình tái chế. Nhân viên tại cơ sở CRV có thể từ chối nếu đống đồ tái chế bị nhiễm bẩn quá mức. 

Để nguyên nắp trên chai nhựa 

Bạn có thể tái chế nắp trên chai nhựa, miễn là nắp vẫn được gắn vào chai lọ ban đầu của chúng. 

Đừng đập bẹp lon 

Bạn không cần phải đập phẳng hoặc đập bẹp hộp đựng đồ uống. Nếu bạn đang sử dụng máy bán hàng tự động đảo ngược (RVM), hãy giữ nguyên các bình chứa để máy có thể nhận dạng các loại bình chứa. Nếu bạn cần cân khối lượng, bạn có thể mang nguyên chai hoặc đập phẳng. 

Eligible for California Redemption Value (CRV)

California Redemption Value (CRV) is 5 cents for containers smaller than 24 oz and 10 cents for containers larger than 24 oz.

Containers Accepted Per CRV Visit

You can bring up to 50 aluminum, 50 glass, 50 plastic and 50 bi-metal CRV containers and request to be paid by count.

What to Tell the CRV Attendant

Inform the CRV site attendant of your load content and how you would like to receive payment before you hand over your load. Any consumer who has been denied this right by a recycling center can file a complaint via email or call 1-800-RECYCLE.

Rinse Out Before Recycling

Empty and rinse out beverage containers before recycling or redeeming them for cash. Moisture and dirt contaminate the recycling. A CRV site attendant may reject a pile if it is excessively contaminated.

attached-cap

Leave Caps Attached to Plastic Bottles

It’s OK to recycle caps and lids on plastic containers, as long as they are still attached to their original containers.

NO-crushed-can-empty

Do Not Crush Cans

You do not need to flatten or crush beverage containers. If you’re using an automated reverse vending machine (RVM), keep the containers as they are, so the machine can recognize the container type. If you are weighing them, they can be brought in whole or flattened.