BỘ ĐỒ LẶN

Alternative ways to recycle
Bỏ Vào Thùng Rác

Bộ đồ lặn được làm bằng Neoprene 

Neoprene là một loại cao su tổng hợp được làm từ dầu mỏ. Neoprene không thể tái chế, do vậy cần phải được tái sử dụng, tái chế hoặc vứt bỏ. 

CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Hãy tân trang bộ đồ lặn cũ  

Có nhiều tổ chức sẽ tân trang bộ đồ lặn cũ của bạn thành các sản phẩm mới, bao gồm Suga, Green Guru, Enjoy Handplanes, Lava RubberKASSIA+SURF. Patagonia sẽ sửa chữa hoặc tái chế tất cả những bộ đồ lặn mà khách hàng mua của họ. 

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

 

Hãy đem quyên góp bộ đồ lặn cũ của bạn 

Đem quyên góp một bộ đồ lặn còn sử dụng được cho cửa hàng đồ cũ gần nhà hoặc một nhóm ví dụ như AmpSurf, họ điều hành các dịch vụ thích ứng cho thương binh, người tàn tật và trẻ em. 

 

Tự làm đồ dùng 

Bộ đồ lặn cũ có thể được sử dụng để làm túi đựng máy tính xách tay, thiết bị máy ảnh, đựng kính và chân vịt lặn, các vật dụng khác như miếng lót chuột và miếng lót đồ uống cầm tay.

Wetsuits Are Made of Neoprene

Neoprene is a synthetic type of rubber made from petroleum. Neoprene is not recyclable, so it must be repurposed, upcycled or thrown away.

Alternative Ways to Recycle

Upcycle Old Wetsuits

There are many organizations that will upcycle your old wetsuit into new products, including Suga, Green Guru, Enjoy Handplanes, Lava Rubber and KASSIA+SURF. Patagonia will repair or recycle any wetsuits bought specifically from them.

Ways to Reuse

donate-clothes

Donate Your Old Wetsuit

Donate a wetsuit in usable condition to a local thrift store or a group such as AmpSurf, which runs adaptive surf clinics for disabled veterans, adults and children.

scissors

DIY Projects

Old wetsuits can be used to make cases for laptops, camera gear, glasses and fins, and other items such as mouse pads and drink koozies.