KÍNH CỬA SỔ

Hướng Dẫn Đặc Biệt

Vui lòng mang đến bãi rác để xử lý. 


Để riêng kính vỡ 

Cửa sổ vỡ là mối nguy hiểm đối với công nhân vệ sinh, vì vậy không thể tái chế được.Tìm hiểu cách vứt bỏ thủy tinh vỡ. 

Không được tái chế 

Cửa sổ không thể tái chế được vì quá tốn công sức và nguy hiểm khi tháo dỡ. Thay vào đó, hãy bọc cửa sổ trong một tấm chăn và mang đến bãi rác.