CẦN GẠT NƯỚC KÍNH CHẮN GIÓ

Bỏ Vào Thùng Rác

Các miếng kim loại là kim loại phế liệu 

Nếu bạn tháo tất cả các bộ phận bằng nhựa và cao su, các mảnh kim loại có thể được xử lý dưới dạng kim loại phế liệu.

 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Sử dụng Cần gạt nước kính chắn gió bằng silicon 

Cân nhắc sử dụng các lưỡi gạt nước bằng silicone thay vì các loại truyền thống. Loại này được chế tạo để hoạt động bền bỉ hơn, do vậy bạn sẽ không phải thay thế thường xuyên. 

scrap-metal

Metal Pieces Are Scrap Metal

If you remove all the plastic and rubber parts, the metal pieces can be disposed of with scrap metal.

Ways to Reduce

Use Silicone Windshield Wipers

Consider using silicone wiper blades instead of traditional ones. They are built to last longer, so you won’t have to replace them as often.