VÒNG HOA

Bỏ Vào Đống Rác Cắt Tỉa Sân Vườn

Chỉ những vòng hoa làm từ cây thật mới có thể được tái chế cùng với rác cắt tỉa sân vườn. 


Vòng hoa nhân tạo 

Vòng hoa nhân tạo không thể tái chế được.Hãy đem tặng hoặc vứt đi nếu bạn không có ý định tái sử dụng chúng. 

Tháo bỏ tất cả đồ trang trí, đèn và dây kim tuyến 

Trước khi vứt bỏ vòng hoa tươi, hãy đảm bảo rằng chúng không có đồ trang trí, đèn và dây kim tuyến. 

Quá nhiều dây? Hãy vứt đi 

Nếu việc tháo hết dây quá nguy hiểm hoặc quá khó, hãy vứt vòng hoa vào thùng rác. Dây điện không có khả năng phân hủy sinh học nên sẽ không thể tái chế được cùng với vòng hoa tươi dưới dạng rác thải xanh.