TÚI ZIPLOC

Thu Gom Túi Nhựa

Phải sạch và khô 

Thực phẩm làm bẩn đồ tái chế của bạn, vì vậy hãy rửa sạch và làm khô túi Ziploc của bạn trước khi tái chế. 

Nếu bạn không thể mang túi zip đến địa điểm thu gom túi nhựa, hãy bỏ chúng vào thùng rác. 


Phải sạch và khô 

Thực phẩm làm nhiễm bẩn quá trình tái chế, vì vậy hãy rửa sạch và làm khô túi Ziploc của bạn trước khi tái chế. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Sử dụng các đồ chứa có thể tái sử dụng 

Cắt giảm bằng cách tái sử dụng các đồ chứa – đặc biệt là đồ làm bằng thủy tinh hoặc nhôm – thay vì sử dụng một túi nhựa mới. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Sử dụng nhiều hơn một lần 

Hãy xem hướng dẫn này để biết về Các cách dễ dàng để rửa sạch, làm khô và cất giữ túi nhựa đã qua sử dụng .