Ở Bang California, người tiêu dùng có thể đổi chai và lon rỗng lấy tiền mặt. Theo luật, bạn có thể mang theo tối đa 50 bình chứa CRV bằng nhôm, 50 bình thủy tinh, 50 bình nhựa và 50 hộp hai kim loại cho mỗi lần tới và yêu cầu được thanh toán theo số lượng. Bạn sẽ được thanh toán toàn bộ số tiền đổi theo chương trình CRV là 5 xu hoặc 10 xu, như được liệt kê trên mỗi chai. Xem danh sách và bản đồ tất cả các Trung tâm Tái chế Chai đựng đồ uống trong và xung quanh San Jose.

Những khoản hoàn trả này có thể thực hiện được thông qua Đạo luật Tái chế Hộp đựng đồ uống và Giảm rác thải của California. Các mặt hàng dưới đây đủ điều kiện để được hoàn tiền theo chương trình CRV.