Kiểm tra danh sách các vật dụng dưới đây để tìm hiểu những gì có thể tái chế ở San José. Rác có thể tái chế được thu gom hàng tuần từ các nhà dân cư, khu nhà di động, và các căn hộ và chung cư. Thu gom rác cho các căn hộ và nhà chung cư thay đổi theo khu phức hợp; liên hệ với người quản lý bất động sản của bạn để biết chi tiết. Tìm ngày thu gom rác sử dụng Tra cứu các dịch vụ khu dân cư.

  • Khi nghi ngờ, hãy tìm hiểu! Bất kỳ vật dụng nào bạn không chắc chắn bạn nên cho vào xe rác hoặc thùng rác tái chế.
  • Để thực phẩm, chất lỏng và các hộp đựng thức ăn dính đất ra khỏi thùng rác tái chế.
  • Đổ hết và cạo sạch bất kỳ lon, thùng hoặc hộp đựng nào trước khi đặt chúng vào thùng tái chế.
  • Tách biệt các vật liệu với nhau. (Ngoại trừ nắp chai nhựa có thể được vặn vào chai nhựa.)
  • Để đồ rời, không đóng túi. Làm phẳng các vật dụng như bìa cứng. Không chất đầy xe rác hoặc thùng rác của bạn.
  • Không bao giờ bỏ thêm rác vào thùng/xe rác tái chế của bạn!
  • Bỏ Rác thải Sinh hoạt Nguy hại ra khỏi xe thùng rác tái chế hoặc xe rác.
  • Nếu có thể, hãy tạo sức sống mới cho các vật dụng cũ bằng cách tặng chúng đi.
  • Lên lịch cho cuộc hẹn Thu gom rác bằng cách gọi cho công ty thu gom tái chế của bạn.
  • In ra một tờ tham khảo tái chế tiện dụng cho ngôi nhà có một gia đình ở hoặc các căn hộ cho nhiều gia đình, căn hộ chung cư hoặc nhà phố.

Hướng dẫn để rác cần thu gom:

Nghệ thuật & Thủ công

Trang trí nội thất