Rác thải điện tử (còn được gọi là chất thải điện tử) yêu cầu xử lý đặc biệt do các hóa chất độc hại và nguy hại khác nhau có thể gây hại nếu không được xử lý đúng cách. Việc thải bỏ rác thải điện tử vào thùng đựng rác hoặc thùng tái chế của bạn là vi phạm pháp luật.

Rác thải điện tử được coi là chất thải nguy hại

Hầu hết các thiết bị điện tử đều chứa các vật liệu độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, chẳng hạn như thủy ngân, chì, cadmium, bari và lithium. Xử lý rác thải điện tử đúng cách bằng cách lên lịch hẹn thu gom rác với Chương trình Xử lý Rác thải Sinh hoạt Nguy hại Hạt Santa Clara. Các vật dụng được liệt kê dưới đây không phải là danh sách đầy đủ về tất cả rác thải điện tử. Hầu hết các thiết bị điện tử sẽ được chấp nhận trong chương trình chất thải nguy hại của Hạt.

Thu gom rác miễn phí

Một số rác thải điện tử, chẳng hạn như xe lăn, được chấp nhận thông qua  Chương trình Thu gom rác của Thành phố với dịch vụ thu gom rác tại nơi ở của bạn. Tham khảo Danh sách các vật dụng rác thải được chấp nhận.

Sửa chữa, Tái sử dụng hoặc Quyên góp

Giúp giảm lãng phí bằng cách sửa chữa hoặc nâng cấp thiết bị của bạn để kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Nếu bạn không muốn giữ thiết bị nữa, hãy cân nhắc bán nó, sử dụng các cơ hội trao đổi lấy thiết bị khác hoặc quyên góp cho một tổ chức chấp nhận rác thải điện tử.

Địa điểm thu gom rác miễn phí

Đối với rác thải điện tử không còn hoạt động, có thể xác định các phương án xử lý khác bằng cách tìm kiếm RecycleStuff.org hoặc gọi cho Đường dây nóng về Tái chế tại Hạt Santa Clara: (800) 533-8414. Một người trực đường dây nóng sẽ sẵn sàng trợ giúp từ Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8:00 sáng – 5:00 chiều.


Click Here to Schedule a Household Hazardous Waste / E-Waste Appointment

 

Kỳ nghỉ