Rác được thu gom hàng tuần từ các nhà dân cư, khu nhà di động, và các căn hộ và chung cư. Thu gom rác cho các căn hộ và nhà chung cư thay đổi theo khu phức hợp; liên hệ với người quản lý bất động sản của bạn để biết chi tiết. Tìm ngày thu gom rác sử dụng Tra cứu các dịch vụ khu dân cư.

Thủy ngân