Bạn có rác thải cũ cần vứt bỏ? Làm theo các bước sau để đặt lịch hẹn Thu gom rác thải MIỄN PHÍ:

  1. Xem danh sách các vật dụng rác thải được chấp nhận.
  2. Đi đến San José 311, nhập địa chỉ dịch vụ của bạn và yêu cầu một cuộc hẹn thu gom rác thải miễn phí hoặc gọi 311.
  3. Mỗi cuộc hẹn thu gom rác chỉ được phép thu gom tối đa 12 vật dụng.  Số lượng cuộc hẹn là không giới hạn.
  4. Kiểm tra hộp thư đến email của bạn để xác nhận cuộc hẹn thu gom rác. Hãy nhớ làm theo các hướng dẫn để rác thải cần thu gom đã được gứi tới email của bạn. Nếu bạn không nhận được email, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn.

Thông tin quan trọng về chương trình Thu gom rác:

Đặt rác thải của bạn tại nơi thu gom lên đến 24 giờ trước cuộc hẹn đã lên lịch. 

Phòng tắm