Túi ni lông, màng bọc và màng nhựa KHÔNG được chấp nhận là rác có thể tái chế đặt bên lề đường.

Khi được đặt trong thùng tái chế, chúng có thể làm kẹt các thiết bị phân loại. Tuy nhiên, bạn có thể tái chế túi ni lông sạch bằng cách mang chúng đến địa điểm thu gom rác. Tìm địa điểm thu gom rác gần bạn nhất.

Nếu không, hãy đặt túi nhựa và màng bọc vào thùng rác. Ngăn chặn tình trạng rác bừa bãi bằng cách cho chúng vào túi đã được buộc chặt. Nếu không, chúng có thể dễ dàng thổi bay.